Vision and values

New Hope Churches (previously Nokia Missio Church) exists so that there would emerge a communion, would happen change and begin growth. Best this happens in a dynamic, warm nearby congregation. Communion We want that in our congregation everyone can experience a...
Liity seurakuntaan

Liity seurakuntaan

Haluatko liittyä seurakuntaan? Uuden toivon seurakunnat on itsenäinen kristillinen kirkkokunta, jolla on säännöllistä toimintaa: soluja, nuorteniltoja, rukous- ja parantumiskokouksia Tampereella, Helsingissä, Jyväskylässä, Raumalla, Hämeenlinnassa ja Kuopiossa. Jos...

Uskoontulo

MITEN PELASTUN? Jumala rakastaa sinua ja hänellä on hyvä suunnitelma elämääsi Jumala on luonut sinut, olet ainutlaatuinen. Maailmassa ei ole ketään kaltaistasi. Koska Jumala on luonut sinut, et ole tarkoitukseton olento vaan elämälläsi on päämäärä. Sinun on...

Liittyminen ja eroaminen

KIRKKOKUNTAAN LIITTYMINEN JA SIITÄ EROAMINEN Liittyminen Liittyminen tapahtuu paikallisseurakunnan kautta ja yhteydessä. Eroaminen Uuden toivon seurakunnista (aiemmin Nokia Missio Church) eroamiseksi tulee jäsenen täyttää kahtena kappaleenaVäestörekisterikeskuksen...

Kirkolliset toimitukset

AVIOLIITON SIUNAAMISESTA ja kirkollisesta AVIOLIITTOON VIHKIMISESTÄ. Uuden toivon seurakuntien työntekijä voi pyynnöstä toimittaa kirkon jäsenen muualla solmiman avioliiton siunaamisen. Lisäksi muutamille Uuden toivon seurakuntien työntekijöille on myönnetty oikeus...

Seurakunnan talous

VAROJENKERUU SEURAKUNNASSA 2 Kor. 9:7-8: Antakoon kukin, niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpaltti­sesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi...

Me ja muut seurakunnat

KIRKKOKUNTAMME JA MUUT SEURAKUNNAT Tunnustamme Kristuksen seurakunnan olevan yksi, vaikka täällä maan päällä se ulkonaisesti ilmeneekin eri kirkkokuntina. Tahdomme Uuden toivon seurakunnissa aktiivisesti rakentaa yhteyttä ja tukea toisia seurakuntia sillä, mitä olemme...

Sanaan sitoutuminen

SITOUTUMINEN JUMALAN SANAN MUKAISEEN ELÄMÄÄN Seurakuntaan, Jumalan kansaan, liitytään kasteen kautta. Kaste merkitsee vanhan, lihallisen ihmisen kuolemaa. Pyhä Henki alkaa muokata kastettua niin, että uusi Jumalan luomus tulee yhä enemmän näkyviin. Tämä ei kuitenkaan...

Ehtoollinen

Kaikki Jeesukseen uskovat ovat tervetulleita ehtoolliselle Uuden toivon seurakunnissa. Myös lapset saavat tulla. Sitä voidaan viettää sekä seurakunnan tilaisuuksissa että solukokoontumisissa ja perheen kesken niin usein kuin on tarpeen.