VAROJENKERUU SEURAKUNNASSA

2 Kor. 9:7-8: Antakoon kukin, niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpaltti­sesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalt­tisesti tehdä kaikkinaista hyvää.

Uuden toivon seurakuntien toiminta rahoitetaan kokonaisuudessaan lahjoitusvaroin. Omaisuutemme on vain Jumalan haltuumme uskomaa lainaa: oikeasti Jumala on kaiken omistaja. Me toimimme vain hänen omaisuutensa hoitajina.

Jumala on antanut meille itse kullekin lahjoja ja varoja ennen kaikkea sitä varten, että voisimme viedä hänen valtakuntaansa eteenpäin. Jumalan työhön tarvitaan myös rahaa.

1 Kor. 9:14: Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajain tulee saada evankeliumista elatuksensa.

Gal. 6:6: Jolle sanaa opetetaan, se jakakoon kaikkea hyvää opettajallensa.

Aabraham antoi kymmenykset sille, joka siunasi hänet (1 Moos. 14:18-20). Uuden toivon seurakuntien jäsenenä saat antaa kymmenykset seurakunnallesi, jonka kautta saat hengellisen ravintosi ja siunauksen elämääsi. Jumala on luvannut erityisesti siunata sinua näin tehdessäsi.

Mal. 3:10: Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot: totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti.

Oikeastaan Jeesuksen työn tähden meidän tulisi rakkaudesta ja kiitollisuudesta häntä kohtaan antaa Herralle enemmän kuin kymmenykset. Raamatussa Jumala opettaa kansaansa antamaan eri tavoin:

  • * KYMMENYKSET ovat säännöllisen antamisen perusta. Kymmenykset tarkoittavat yhtä kymmenesosaa (10%) kaikista tuloistasi. Ei kannata jättää kymmenysten antamista mielialojesi tai olosuhteittesi vaihtelun armoille: tee pankissasi suoraveloitussopimus, jolloin kymmenykset menevät suoraan palkasta automaattisena tilisiirtona.
  • * UHRIT tarkoittavat mm. seurakunnan tilaisuuksissa kerättäviä kolehteja
  • * ANNIT liittyvät erityisprojekteihin, esim. Uuden toivon seurakuntien keräykseen Intian lapsille.

 

Sanal. 3:9-10: Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta, niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella, ja viini pursuu sinun kuurnistasi

1 Kor. 4:2: Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi.