AVIOLIITON SIUNAAMISESTA ja kirkollisesta AVIOLIITTOON VIHKIMISESTÄ. Uuden toivon seurakuntien työntekijä voi pyynnöstä toimittaa kirkon jäsenen muualla solmiman avioliiton siunaamisen. Lisäksi muutamille Uuden toivon seurakuntien työntekijöille on myönnetty oikeus kirkolliseen avioliittoon vihkimiseen, joten siviilivihkiminen ei ole tarpeen. Luonnollisesti sekä avioliiton siunaamisessa että avioliittoon vihkimisessä noudatamme Jumalan sanan periaatteita esimerkiksi uudelleen avioitumisen edellytysten suhteen. Avioliittoasioissa on syytä hyvissä ajoin olla yhteydessä omaan lähiseurakuntaan.

HAUTAAN SIUNAAMISESTA. Uuden toivon seurakunnat toimittaa jäsenensä tai tämän perheenjäsenen hautaan siunaamisen. Hautapaikkaa voi tiedustella paikallisesta luterilaisesta seurakunnasta, jolla on lain mukainen velvollisuus ylläpitää yleisiä hautausmaita.