KIRKKOKUNTAMME JA MUUT SEURAKUNNAT

Tunnustamme Kristuksen seurakunnan olevan yksi, vaikka täällä maan päällä se ulkonaisesti ilmeneekin eri kirkkokuntina. Tahdomme Uuden toivon seurakunnissa aktiivisesti rakentaa yhteyttä ja tukea toisia seurakuntia sillä, mitä olemme Herralta saaneet – ja vastaanottaa vastavuoroisesti hyvää niiltä.

Haluamme olla mukana Jeesuksen rukouksen toteutumassa: ”että he yhtä olisivat”.

Ef. 4:5: Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste.

Joh. 17:20-21: En minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa.