KASTEESTA JA LASTEN SIUNAAMISESTA JA TOISEN VAKAUMUKSEN KUNNIOITTAMISESTA

Uuden toivon seurakuntien (aikaisemmalta nimeltään Nokia Missio Church) jäsenyys edellyttää sitä, että on kastettu. Henkilö, joka julkisesti tunnustaa uskonsa Jeesukseen, voidaan tarvittaessa kastaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Lapset voidaan kastaa tai siunata. Perheen alaikäiset lapset voidaan uskonnonvapauslain mukaan ottaa vanhempiensa mukana Uuden toivon seurakuntien jäseniksi riippumatta siitä onko heitä kastettu tai ei; 12 vuotta täyttäneeltä lapselta siihen vaaditaan kuitenkin kirjallinen suostumus.

Kaste yhdistää Jeesukseen ja seurakuntaan, joka on Jumalan perhe.

Apt. 2:38-39: Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.

Uuden toivon seurakunnissa sitoudumme kunnioittamaan toistemme näkemyksiä kasteesta ja haluamme taata kaikille seurakuntalaisille omantunnon vapauden kasteen ajankohdan suhteen. Emme pyri aktiivisesti voittamaan toisia oman näkemyksemme puolelle. Siitä syystä kasteopetuksemme (tutustu tarkemmin Uudelle polulle -kirjan opetukseen kasteesta luvussa 5) keskittyykin kasteen olemuksen ja sisällön selvittämiseen eli siihen, mikä eri kastenäkemyksiä yhdistää. Sen ohella haluamme antaa avoimesti tietoa molemmista näkemyksistä. Jokainen voi itsenäisesti arvioiden, kenenkään pakottamatta, muodostaa oman vakaumuksensa ja säilyttää hyvän omantunnon.

Uuden toivon seurakunnissa kaikenikäisten kasteet toimitetaan vedessä seurakunnan kokoontumisen yhteydessä. Kasteen toimittaa seurakunnan työntekijä yhdessä kummin kanssa. Myös lapsen siunaaminen on seurakunnan yhteinen tilaisuus.