Kaste

KASTEESTA JA LASTEN SIUNAAMISESTA JA TOISEN VAKAUMUKSEN KUNNIOITTAMISESTA Uuden toivon seurakuntien (aikaisemmalta nimeltään Nokia Missio Church) jäsenyys edellyttää sitä, että on kastettu. Henkilö, joka julkisesti tunnustaa uskonsa Jeesukseen, voidaan tarvittaessa...

Seurakuntaelämä

SEURAKUNTAELÄMÄSTÄ JA PALVELUTEHTÄVISTÄ Haluamme ilmentää alkuseurakunnan elämänrytmiä kokoontumalla viikoittain sekä yhteisissä sunnuntaikokouksissa että pienryhmissä, soluissa. Jokainen uskova on pappi: kutsuttu kertomaan Jumalan teoista. 1 Piet. 2:9: Te olette...

Raamattu ja uskontunnustus

RAAMATUN AUKTORITEETTI JA USKONTUNNUSTUKSET Raamattu on kokonaan Jumalan sanaa. Se on muuttumaton totuus. Kaoottisen ajan keskellä se antaa perustan elämälle ja osoittaa suunnan Jumalan tahdon mukaiselle muutokselle. Uuden toivon seurakunnissa Raamattu on opin ja...

Solut ja polku

Uuden toivon seurakuntien tärkein päämäärä on saattaa ihmisiä uskomaan Jeesukseen ja tehdä heistä Jeesuksen opetuslapsia. Jokaisen seurakunnan jäsenen tärkein tehtävä on evankeliumin eteenpäin vieminen. Jokaisen jäsenen tavoitteena on kasvaa hengelliseen aikuisuuteen,...

Tunnustus ja opetus

Pyhä Raamattu on Pyhän Hengen innoituksesta syntynyt Jumalan sana ja oppimme ainoa perusta. On yksi, iankaikkinen Jumala kolmessa persoonassa: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Jumala on taivaan ja maan luoja. Jeesus Kristus on Jumalan Poika, joka sikisi Pyhästä Hengestä,...

Näky ja arvot

Uuden toivon seurakunnat (aiemmin Nokia Missio Church) on olemassa, jotta syntyisi yhteys, tapahtuisi muutos ja alkaisi kasvu. Parhaiten tämä tapahtuu dynaamisessa, lämminhenkisessä lähiseurakunnassa. Yhteys Haluamme, että seurakunnassamme jokainen voi kokea yhteyden...