SEURAKUNTAELÄMÄSTÄ JA PALVELUTEHTÄVISTÄ

Haluamme ilmentää alkuseurakunnan elämänrytmiä kokoontumalla viikoittain sekä yhteisissä sunnuntaikokouksissa että pienryhmissä, soluissa.

Jokainen uskova on pappi: kutsuttu kertomaan Jumalan teoista.

1 Piet. 2:9: Te olette “valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja”, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa.

Palvelutehtävät seurakunnassamme määräytyvät Jumalan antamien lahjojen perusteella. Seurakunta kutsuu, valtuuttaa ja siunaa työntekijänsä. Heidän tehtävänään on varustaa jokainen seurakuntalainen toimimaan. Seurakunnan jäsenyys on elävää yhteyttä seurakuntaan ja sen rakentamista.

Ef. 4:11-14: Hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa.

Näiden viiden palvelulahjan (apostoli, profeetta, evankelista, paimen ja opettaja) tehtävänä on:

  • Varustaa seurakunnan jäsenet hedelmälliseen palvelutyöhön
  • Rakentaa seurakuntaa kokonaisuudeksi
  • Kasvattaa seurakuntalaiset hengellisistä lapsista täysi-ikäisiksi, Jeesuksen syvällisesti tunteviksi uskoviksi, joita kaiken maailman opit eivät horjuta

Nämä Jumalan antamat palvelulahjat eivät ole sukupuolisidonnaisia: niissä voi toimia yhtä hyvin mies kuin nainen, mutta seurakunnan johtajan (kr. episkopos = kaitsija, valvoja; 1 Tim. 3:1-7) tehtävä Jumalan perheväessä kuuluu miehelle, samoin kuin mies on perheensä pää (1 Kor. 11:3, Ef. 5:22-23).