Uuden toivon seurakuntien tärkein päämäärä on saattaa ihmisiä uskomaan Jeesukseen ja tehdä heistä Jeesuksen opetuslapsia. Jokaisen seurakunnan jäsenen tärkein tehtävä on evankeliumin eteenpäin vieminen. Jokaisen jäsenen tavoitteena on kasvaa hengelliseen aikuisuuteen, hengelliseksi isäksi tai äidiksi.
Solut
Opetuslapsena kasvaminen tapahtuu pienissä ryhmissä, soluissa. Seurakunnan osana soluryhmä on olemassa vain, jotta täyttäisimme tarkoituksemme: ”Menkää ja tehkää kaikkiopetuslapsikseni”. Solut eivät ole vain harrastus muiden joukossa, vaan määrätietoinen uhraus omasta ajasta evankeliumin eteenpäin viemiseksi.
Solut mahdollistavat sen, että kasvavassa seurakunnassa on aina joku, joka huolehtii yksittäisestä ihmisestä. Soluryhmä, johon voi samaistua iän ja sukupuolen suhteen, auttaa uutta uskovaa. Soluryhmän jäsenet ymmärtävät helposti hänen ongelmansa ja auttavat löytämään niihin käytännön ratkaisuja Raamatun ja Pyhän Hengen ohjauksessa. Tämän takia Uuden toivon seurakunnissa pyritään homogeenisiin soluihin (miesten, naisten, nuorten, varhaisnuorten ja lasten solut), joissa ihmiset voivat kokea viihtyvänsä. Homogeeniset soluryhmät muodostavat keskenään vastaavia verkostoja.
Polku
Olemme kiinnostuneita ihmisten uskoon saattamisen lisäksi myös heidän varustamisestaan niin, että he pystyvät johdattamaan muita Jeesuksen luo ja kasvattamaan heitä uskossaan eteenpäin.
A. Johdatamme uskoon tulleen kasvamaan uskossaan soluun.
B. Tämän rinnalla koko ajan tuemme kasvua systemaattisella opetuksella. Kutsumme tätä portaittain tapahtuvaa opetusta Uuden toivon seurakuntien poluksi.
1. JOHDATA USKOON: Ystävät
2. VAHVISTA: Starttiryhmä, Jumalan kohtaamisen viikonloppu, Eteenpäin uskossa -ryhmä
3. VARUSTA: Solujohtajuuskoulu
4. VALTUUTA: Valtuutus solujohtajaksi