Seurakunnan talous

VAROJENKERUU SEURAKUNNASSA 2 Kor. 9:7-8: Antakoon kukin, niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpaltti­sesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi...

Me ja muut seurakunnat

KIRKKOKUNTAMME JA MUUT SEURAKUNNAT Tunnustamme Kristuksen seurakunnan olevan yksi, vaikka täällä maan päällä se ulkonaisesti ilmeneekin eri kirkkokuntina. Tahdomme Uuden toivon seurakunnissa aktiivisesti rakentaa yhteyttä ja tukea toisia seurakuntia sillä, mitä olemme...

Sanaan sitoutuminen

SITOUTUMINEN JUMALAN SANAN MUKAISEEN ELÄMÄÄN Seurakuntaan, Jumalan kansaan, liitytään kasteen kautta. Kaste merkitsee vanhan, lihallisen ihmisen kuolemaa. Pyhä Henki alkaa muokata kastettua niin, että uusi Jumalan luomus tulee yhä enemmän näkyviin. Tämä ei kuitenkaan...

Ehtoollinen

Kaikki Jeesukseen uskovat ovat tervetulleita ehtoolliselle Uuden toivon seurakunnissa. Myös lapset saavat tulla. Sitä voidaan viettää sekä seurakunnan tilaisuuksissa että solukokoontumisissa ja perheen kesken niin usein kuin on tarpeen.

Kaste

KASTEESTA JA LASTEN SIUNAAMISESTA JA TOISEN VAKAUMUKSEN KUNNIOITTAMISESTA Uuden toivon seurakuntien (aikaisemmalta nimeltään Nokia Missio Church) jäsenyys edellyttää sitä, että on kastettu. Henkilö, joka julkisesti tunnustaa uskonsa Jeesukseen, voidaan tarvittaessa...