Solut ja polku

Uuden toivon seurakuntien tärkein päämäärä on saattaa ihmisiä uskomaan Jeesukseen ja tehdä heistä Jeesuksen opetuslapsia. Jokaisen seurakunnan jäsenen tärkein tehtävä on evankeliumin eteenpäin vieminen. Jokaisen jäsenen tavoitteena on kasvaa hengelliseen aikuisuuteen,...

Tunnustus ja opetus

Pyhä Raamattu on Pyhän Hengen innoituksesta syntynyt Jumalan sana ja oppimme ainoa perusta. On yksi, iankaikkinen Jumala kolmessa persoonassa: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Jumala on taivaan ja maan luoja. Jeesus Kristus on Jumalan Poika, joka sikisi Pyhästä Hengestä,...

Näky ja arvot

Uuden toivon seurakunnat (aiemmin Nokia Missio Church) on olemassa, jotta syntyisi yhteys, tapahtuisi muutos ja alkaisi kasvu. Parhaiten tämä tapahtuu dynaamisessa, lämminhenkisessä lähiseurakunnassa. Yhteys Haluamme, että seurakunnassamme jokainen voi kokea yhteyden...