Me ja muut seurakunnat

KIRKKOKUNTAMME JA MUUT SEURAKUNNAT Tunnustamme Kristuksen seurakunnan olevan yksi, vaikka täällä maan päällä se ulkonaisesti ilmeneekin eri kirkkokuntina. Tahdomme Uuden toivon seurakunnissa aktiivisesti rakentaa yhteyttä ja tukea toisia seurakuntia sillä, mitä olemme...

Sanaan sitoutuminen

SITOUTUMINEN JUMALAN SANAN MUKAISEEN ELÄMÄÄN Seurakuntaan, Jumalan kansaan, liitytään kasteen kautta. Kaste merkitsee vanhan, lihallisen ihmisen kuolemaa. Pyhä Henki alkaa muokata kastettua niin, että uusi Jumalan luomus tulee yhä enemmän näkyviin. Tämä ei kuitenkaan...

Ehtoollinen

Kaikki Jeesukseen uskovat ovat tervetulleita ehtoolliselle Uuden toivon seurakunnissa. Myös lapset saavat tulla. Sitä voidaan viettää sekä seurakunnan tilaisuuksissa että solukokoontumisissa ja perheen kesken niin usein kuin on tarpeen.

Kaste

KASTEESTA JA LASTEN SIUNAAMISESTA JA TOISEN VAKAUMUKSEN KUNNIOITTAMISESTA Uuden toivon seurakuntien (aikaisemmalta nimeltään Nokia Missio Church) jäsenyys edellyttää sitä, että on kastettu. Henkilö, joka julkisesti tunnustaa uskonsa Jeesukseen, voidaan tarvittaessa...

Seurakuntaelämä

SEURAKUNTAELÄMÄSTÄ JA PALVELUTEHTÄVISTÄ Haluamme ilmentää alkuseurakunnan elämänrytmiä kokoontumalla viikoittain sekä yhteisissä sunnuntaikokouksissa että pienryhmissä, soluissa. Jokainen uskova on pappi: kutsuttu kertomaan Jumalan teoista. 1 Piet. 2:9: Te olette...

Raamattu ja uskontunnustus

RAAMATUN AUKTORITEETTI JA USKONTUNNUSTUKSET Raamattu on kokonaan Jumalan sanaa. Se on muuttumaton totuus. Kaoottisen ajan keskellä se antaa perustan elämälle ja osoittaa suunnan Jumalan tahdon mukaiselle muutokselle. Uuden toivon seurakunnissa Raamattu on opin ja...