TIETOSUOJASELOSTE

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja kerätään ja käsitellään?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia tarkoituksia ovat jäsenten yksilöinti, täysivaltaisen jäsenyyden edellytykset sekä tietojen käsittely yhteydenpitoa varten.

Mitä henkilötietoja kerätään ja mistä lähteistä?

Keräämme henkilötietoja pääasiassa yhteydenottojen yhteydessä ja seurakuntaan liityttäessä. Keräämme myös verkkosivustomme kävijätietoa Google Analytics -palvelun avulla, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme entistäkin paremmaksi.

Verkkosivujen kautta tulleiden yhteydenottojen ja rukouspyyntöjen kautta voidaan tyypillisesti saada nimi- ja sähköpostiosoitetietoja. Seurakuntaan liittyttäessä kerätään tarvittavat tiedot yksilöintiä ja yhteydenpitoa varten sekä tiedot, mitkä ovat täysivaltaisen jäsenyyden edellytyksenä.

Kuka käsittelee tietoja ja luovutetaanko niitä kolmansille?

Henkilötietoihin on oikeus vain seurakunnan hallituksella vastuullisena toimielimenä sekä jäsenrekisterin tai postituslistan ylläpitäjällä. Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

Kauanko henkilötietoja säilytetään?

Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai laki vaatii. Kaikkia tietoja säilytetään seurakunnan jäsenyyden ajan. Osa rekisteritiedoista käy tarpeettomiksi, kun henkilö eroaa seurakunnasta. Yksilöimisen vuoksi eron jälkeen säilytetään nimi ja syntymäaika, liittymispäivä, eropäivä ja kastepäivä, jos henkilö on kastettu Uuden toivon seurakunnissa.

Miten tietoja säilytetään ja suojataan?

Sähköiset rekisterit säilytetään tietokoneella salasanojen takana ja varmuuskopiona pilvipalvelussa tai muussa tilassa lukkojen takana olevalla ulkoisella kovalevyllä. Paperirekisterit säilytetään lukkojen takana. Sekä sähköisiin että paperirekisteihin on pääsy vain tietoihin oikeutetuilla henkilöillä.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Sivustoamme voi käyttää antamatta henkilötietoja. Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Rukouspyynnön voi jättää myös nimettömänä. Seurakunnan jäsenyys edellyttää jäsenyyteen tarvittavien tietojen luovuttamista.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterinpitäjän on toimitettava henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot rekisteröidylle tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa. Tiedoista tulee ilmetä ne toimenpiteet, joihin rekisteröidyn pyynnön johdosta on ryhdytty ja tiedot tulee antaa ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Rekisteröidyllä on oikeus tietää käsittelijän yhteystiedot ja oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista. Rekisteröidyllä on tietyin poikkeuksin oikeus tietojen oikaisemiseen sekä poistamiseen sekä oikeus tulla unohdetuksi.

Mihin voi ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Uuden toivon seurakunnat
Kannaksenkatu 2
40600 Jyväskylä
puh. 044 035 3588
toimisto.uts@uusitoivo.fi