Miksi käydä kasteella?

 

Upotuskaste on uskon teko, jossa uskoon tullut kastetaan Kristukseen upottamalla hänet veteen. Se tarkoittaa vapaaehtoista samaistumista Kristuksen hautaamiseen ja ylösnousemiseen. Siinä vanha minämme kuolee ja uusi minämme, uusi luomus Kristuksessa, nousee uuteen elämään. Uudeksi luomukseksi tuleminen mahdollistaa vaeltamisen uudessa elämässä Hänen Pyhän Henkensä kautta:

Room 6:3-4: Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.