Kirkkokunnan näky

Kirkkokunnan näky

Uuden toivon seurakunnat on olemassa, jotta syntyisi yhteys, tapahtuisi muutos ja alkaisi kasvu. Parhaiten tämä tapahtuu dynaamisessa, lämminhenkisessä lähiseurakunnassa.

Yhteys

Haluamme, että seurakunnassamme jokainen voi kokea yhteyden Jumalaan. Teemme kaikkemme, että seurakuntamme olisi ympäristö tällaiselle kohtaamiselle. Erityisesti panostamme niihin, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Dynaaminen ylistysmusiikki, rukous ja Sanan opetus ovat avaimia yhteyden luomiseen. Tahdomme aktiivisesti rakentaa yhteyttä niin toisiin uskoviin kuin meitä ympäröivään yhteiskuntaankin.

Muutos

Jumalan kohtaaminen saa aina ihmisessä aikaan muutosta. Suurin muutos tapahtuu, kun tunnistamme, että ilman Jumalaa olemme täysin hukassa ja matkalla kohti kadotusta ja tunnustamme, että ainoa keino pelastua on hyväksyä Jumalan pelastussuunnitelma: uskoa Jeesukseen syntiemme sovittajana. Tätä muutosta ei voi olla huomaamatta. Se vaikuttaa ajatuksiimme, puheisiimme ja tekoihimme. Muutos alkaa yksilötasolta, mutta se voi muuttaa koko yhteiskuntaa.

Kasvu
Rohkaisemme ja autamme jokaista kasvamaan ja vahvistumaan uskossaan. Usko Jumalaan ei ole oppirakennelma, vaan kaksisuuntainen suhde Jumalan ja ihmisen välillä. Uskomme, että Jumalalla on jokaiselle erityinen suunnitelma. Tuon suunnitelman löytäminen antaa elämällemme todellisen tarkoituksen. Jumala antaa myös Voiman tuon suunnitelman toteuttamiseksi.