Henkilökohtainen yhteys Jumalaan

 

Jokaiseen meistä on sisäänrakennettu kaipuu Jumalan yhteyteen, vaikka sitä ei aina tunnisteta. Tämä kaipuu ilmenee haluna löytää elämän tarkoitus, kokea olevansa arvokas ja rakastettu tai esim. haluna tavoitella kaikenpuolista hyvinvointia. Ihminen ei voi kuitenkaan koskaan täyttää itse tai omilla teoillaan Jumalan kaipuuta. Mikään millä ihminen yrittää itse täyttää tätä kaipuuta ei koskaan tunnu riittävän, vaan aina tarvitaan jotain lisää. Tämän kaipuun täyttyy vain henkilökohtainen yhteys Jumalaan Jeesuksen Kristuksen kautta.

Henkilökohtainen yhteys tarkoittaa elämää jatkuvassa yhteydessä Jeesukseen. Hänessä me löydämme elämän tarkoituksen ja kaipuumme täyttyy. Yhteys Jumalaan muodostuu, kun ihminen luovuttaa oman elämänsä kokonaan Jeesukselle Kristukselle. Jeesus, Jumalan Poika antoi itsensä meidän syntiemme edestä ja maksoi hinnan meidän synneistämme omalla verellään. Hän kärsi meille kuuluvan tuomion ja osti meidät vapaiksi. Hyväksymällä Hänen tekonsa omalle kohdallesi, hyväksyt Jeesuksen elämäsi Herraksi, niin sinusta tulee uusi luomus.

Yhteys Jumalan ja ihmisen välillä voidaan myös ennalleen asettaa yksinkertaisella tavalla. Siinä, missä meidän vajavuutemme, virheemme, pahat tekomme ja syntimme estivät yhteyden Jumalaan, Jeesuksen työ meidän edestämme mahdollistaa uudelleen pääsyn Jumalan yhteyteen. Nöyrtyessämme ja tehdessämme parannuksen synneistämme, Hänen armonsa tulee osaksemme, kadotettu yhteys palautuu ja elämä Hänen kanssaan voi alkaa.